jobcoaching

Wajongeren kunnen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie. Maar ze hebben vaak wel extra begeleiding nodig. Om de juiste plek te vinden en om er zo goed mogelijk aan de slag te kunnen en te blijven. De jobcoach zorgt voor intensieve individuele begeleiding. Van intakegesprek tot op de werkvloer. Pas als de Wajonger naar volle tevredenheid functioneert binnen de organisatie, bouwen we de intensiteit van de begeleiding af.

Zij aan Zij
Vanaf de eerste werkdag werkt de jobcoach zij-aan-zij met de nieuwe medewerker en dat blijft zo tot het niet meer nodig is. De jobcoach zorgt ervoor dat de benodigde tijd en aandacht wordt besteed aan de Wajonger, dat hij of zij collega’s leert kennen en kan deelnemen in de groep en dat hij of zij zo snel mogelijk zich de werkprocessen eigen maakt. Onder toezicht van de jobcoach draait de nieuwe medewerker uiteraard wel gewoon mee in het inwerkproces, zoals dat ook voor andere medewerkers geldt.

Voordelen voor U
Zo geven we adviezen aan leidinggevenden en collega’s. Ook helpen we bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale en subsidiemogelijkheden. Die bemiddelende rol stellen werkgevers en cliënten bijzonder op prijs. Regelmatig evalueren we gezamenlijk het functioneren van de cliënt. Door onze betrokken begeleiding hebben we al veel kwetsbare cliënten tot bloei zien komen.

Voor verder informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.