re-integratie

Re-integratie is maatwerk. Doordat wij maatwerk bieden garanderen wij een aanpak die voor werkgevers en werknemers werkt. Van belang is daarom ook de manier waarop wij omgaan met onze cliënten en hun coaches: individueel en persoonlijk. Wij streven deze samenwerking na om de trajecten zo kort mogelijk te laten duren. De samenwerking met coaches is van belang zodat wij samen in kunnen spelen op de arbeidsproblematiek en de problematiek van de cliënten zelf.

Wij houden ons bezig met activiteiten die leiden naar werk. Alle mogelijkheden worden daarvoor ingezet. Wij gaan uit van de talenten en eigenschappen van mensen om zo de ideale match te realiseren tussen werkgever en werknemer.

Daarnaast omringen wij ons met partners, met elk hun specialisme, die meehelpen projecten vorm te geven en tot een succes te maken. Om onze diensten eerlijk en ‘open’ te houden werken wij met de input van werkgevers, coaches en werkzoekenden.
mogelijkheden binnen een traject:
• Sollicitatiebegeleiding
• Gedragsanalyse / Beroepenoriëntatie / Meten psychische weerbaarheid
• Coaching / Begeleiding
• Jobhunting
• Jobcoaching

Hebt u een uitkering van UWV zoals WIA / WAO, WA-jong of een WWB dan kunnen wij u helpen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bel voor een afspraak.