outplacement

Werk ID ziet het uit elkaar gaan van werknemer en werkgever als een proces dat voor beiden positieve effecten heeft. Hoewel een dergelijk afscheid lastig kan zijn, biedt het ook ruimte voor bezinning en een nieuw begin.

Doel van outplacement
Het zo spoedig mogelijk vinden van een passende baan en zo snel een nieuwe start maken.

Werk ID
Kiezen voor Werk ID betekent kiezen voor jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Ruim 85 procent van onze kandidaten is begeleid naar een werkplek waarvan ruim 95 procent naar een wensberoep. Dit in alle beroepssectoren en op alle niveaus.

Wat wij bieden is maatwerk. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat elke kandidaat de begeleiding krijgt die voor hem of haar noodzakelijk is. Ieder traject bestaat daardoor alleen uit de noodzakelijk onderdelen met als doel plaatsing op de arbeidsmarkt. Onze begeleiders hebben een ruime mensenkennis en vormen samen met onze jobhunters een hecht team. Op deze wijze kan er snel worden geschakeld en worden er mogelijkheden gecreëerd op de arbeidsmarkt. Dit tot tevredenheid van zowel werkgever als werknemer.

Kansen
• Ruimte voor verwerking van verlies van functie en oude werkomgeving
• Talent- en inspiratieprofiel opstellen d.m.v. Psychologische analyse
• Coaching in houding & gedrag op basis van de Psychologische analyse
• In kaart brengen arbeidsmarktmogelijkheden
• Training en Coaching op netwerk- en sollicitatievaardigheden
• Jobhunting binnen het eigen netwerk van Werk ID en daarbuiten
• Coaching-on-the-job bij het vinden van een baan

Zo kunt u aan de slag
Om te kunnen bepalen of het Werk ID outplacement traject voor u de beste weg is nodigen we u eerst uit voor een intake gesprek. Dit gesprek is kosteloos. Na afloop kunnen we u een indicatie geven van de kosten van de outplacement begeleiding

“De werknemer heeft bij outplacement de kans de loopbaan een andere richting te geven
vanuit een onderzoek naar de eigen talenten en drijfveren”
Voor verder informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.