werkgevers

Het functioneren van organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werken. Het is van groot belang gemotiveerd en geschoold personeel op de juiste plek te krijgen. Werk ID kan hier samen met u zorg voor dragen. U als werkgever weet het beste wie u zoekt voor uw organisatie. Vaak wordt er dan gekeken naar de competenties van een kandidaat en gaat men voorbij aan het karakter van een persoon. Past deze wel op de functie binnen uw bedrijf?

Wij kijken op basis van persoonlijke eigenschappen en vullen daarna eventuele missende competenties aan door middel van een training of een cursus. Dit zorgt voor een stabiele basis die belangrijk is voor een langdurig arbeidsverband.

Ondanks dat wij er vanuit gaan dat alles goed gaat met uw personeel, kan het natuurlijk voorkomen dat iemand ziek wordt. Mocht het zo zijn dat deze werknemer niet meer binnen uw organisatie geplaatst kan worden in een aangepaste functie, dan kunnen wij deze werknemer begeleiden naar een functie buiten uw organisatie.