werkfit maken

Onder ´Werkfit maken´ verstaan we re-integratieactiviteiten die erop gericht zijn om de kandidaat zodanig te versterken dat hij/zij (eventueel na het volgen van scholing) door kan stromen naar werk. Dit is het resultaat van deze re-integratiedienst. Het gaat om het versterken van de kandidaat zodat deze klaar is om (betaald) aan het werk te gaan.

Elk traject is maatwerk en de invulling is afhankelijk van de problematiek van de klant.

Wanneer deze problematiek duidelijk in kaart is gebracht wordt deze besproken met arbeidsdeskundigen, werkcoaches en de klant. Denk hierbij aan: psychische problematiek, lichamelijke gesteldheid, culturele achtergrond, intelligentie niveau. Hier wordt rekening mee gehouden binnen het maatwerktraject. Voorbeelden van acties: uitbreiden van netwerk, aanboren hulpinstanties,verbetering lichamelijke conditie, vergroten psychische weerbaarheid,besef van invloed vergroten en oriëntatie op kwaliteiten en arbeidsmogelijkheden

Al bij het intakegesprek wordt rekening gehouden met de omstandigheden en inzetbaarheid. Indien gewenst plannen we een thuisbezoek of nodigen we familie of begeleiders uit om mee te komen naar het eerste gesprek. We starten altijd met een individueel assessment om de passende tools en de uren op maat in te zetten voor de klant. Gefaseerd gaan we samen doelen vaststellen en een plan van aanpak maken om de nieuwe doelstellingen te bereiken. Denk hierbij aan het inzetten van bijvoorbeeld fysieke(sporttraject) en mentale weerbaarheids trainingen. Tevens helpen we met het verwerven van een leerwerkplek, werkstage of opleiding. Dit soort trajecten worden in overleg met de arbeidsdeskundige samengesteld op de behoefte van de klant. Tijdens het traject kunnen de volgende problemen aan bod komen;

• Schuldenproblematiek
• Verslavingsproblematiek
• Huisvesting
• Sociaal netwerk
• Lichamelijke gezondheid
• Psychische gezondheid
• Politie/justitie
• Zorgtaken

Neem contact met ons op een een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor jou.